Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ na Centrum volnočasových aktivit a MŠ Lhota

 

20.5.1967 byl položen základní kámen stavby budoucí základní školy. Stavělo se v akci Z s plným elánem.  Časem však v obci natolik ubylo dětí, že provoz školy byl nereálný a školáci začali jezdit do Malenovic. Zub času se na nevyužívané budově začal projevovat. V roce 1997 se v části jednoho podlaží, vlastně z učitelského bytu, zbudovala  jednotřídní mateřská škola, která fungovala až do začátku rekonstrukce budovy. Provoz MŠ byl ohrožen ze dvou důvodů: havarijní stav střechy budovy, kterou zatékalo až do prostor MŠ a nedostatečné prostory mateřské školy na počet dětí. Prostor MŠ odpovídal počtu 15 – 16 dětí. Pokud bychom stavební úpravy neprovedli co nejdříve, porušili bychom nařízení KHS ZK a MŠ by mohlo navštěvovat maximálně 16 dětí.

 

Připravili jsme projekt rekonstrukce školy, která by sloužila jako Centrum volnočasových aktivit a zažádali jsme o podporu z  Regionálního operačního programu Střední Morava. Protože je obecně známo, že ne každému se podaří dotaci z tohoto programu získat pro několikanásobný převis žadatelů, zažádali jsme pro jistotu i o podporu z OPŽP (Operačního programu Životního prostředí) na zateplení a také o podporu Zlínského kraje z Podprogramu obnovy venkova na zbudování nové kuchyně MŠ a střechy budovy.  Štěstí skutečně stálo při nás a postupně nám byly přiděleny všechny zažádané dotace.

 

Na zvětšení prostor MŠ a na novou střechu jsme získali dotaci Zlínského kraje ve výši  998 000 Kč, obec zaplatila 1 289 271 Kč.

Z původních prostor MŠ vznikla velká herna. V nevyužívané polovině podlaží  byla zbudována nová kuchyň - vše dle požadavků platné legislativy pro hygienu. Budova se díky této dotaci pyšní novou střešní krytinou. 

 

Když jsme získali rozhodnutí o přidělení dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí neváhali jsme.

Tento projekt  zateplení budovy byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Zateplili jsme obvodové stěny, strop a vyměnili jsme otvorové výplně – okna, dveře. Realizací tohoto projektu dojde ke každoroční úspoře energie. Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 451 087 Kč, a příspěvek obce Lhota 145 109 Kč.

 

Až na podzim roku 2010 jsme dostali vyjádření o možnosti přidělení dotace z  Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt Centrum volnočasových aktivit a Mateřská škola Lhota, který měl dořešit nové prostory MŠ,  rekonstrukci vnitřních prostor budovy s vytvořením kluboven a sociálního zařízení pro volnočasové aktivity, příjezd s parkováním a tři krásná moderní hřiště (hřiště pro předškolní věk, hřiště s hracími prvky pro mládež  a hřiště pro míčové hry). Celkové výdaje projektu činily 18 401 167,- Kč, dotaci jsme získali ve výši  14 394 887,16 Kč. Obec zaplatila 3 598 721,80 Kč. 

 

Dnem 14.12.2010 je stavba povolena k užívání a dnem 14.1.2012 slavnostně otevřena k užívání.